artykuł nr 1

Pracownicy

 
Pracownicy
Komórka organizacyjna
Imię i nazwisko pracownika
Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Maria Barbara Wyszkowska
Zastępca
Powiatowego Lekarza Weterynarii
dr n. wet. Iwona Owczarzak
Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zastępca
Powiatowego Lekarza Weterynarii
dr n. wet. Iwona Owczarzak
Starszy inspektor weterynaryjny
lek. wet. Agnieszka Bastkowska
Inspektor weterynaryjnylek. wet. Krzysztof Rudziński
Inspektor weterynaryjnymgr Emanuel Jasek
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji
Starszy inspektor weterynaryjnydr n. wet. Józef Mikucki
Starszy inspektor weterynaryjny
lek. wet. Mirosław Rodak
Inspektor weterynaryjnyinż. Grzegorz Wyszkowski
Starszy kontroler weterynaryjnyAntoni Bitowt
Zespół do spraw finansowo - księgowych i administracyjnych
Główny księgowy
Bożena Więcierzewska
Starszy informatykMariusz Olędzki
Specjalista
Marta Oleszczak
ReferentMałgorzata Łastówka
Kierowca
Eugeniusz Siembida
Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej
Radca prawny
Kosma Bielecki