artykuł nr 1

Pracownicy


 
Pracownicy
Komórka organizacyjna
Imię i nazwisko pracownika
Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Maria Barbara Wyszkowska
Zastępca
Powiatowego Lekarza Weterynarii
dr n. wet. Iwona Owczarzak
Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zastępca
Powiatowego Lekarza Weterynarii
dr n. wet. Iwona Owczarzak
Starszy inspektor weterynaryjny
lek. wet. Agnieszka Bastkowska
Kontroler weterynaryjny
tech. wet. Antoni Bitowt
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji
Starszy inspektor weterynaryjnydr n. wet. Józef Mikucki
Inspektor weterynaryjny
lek. wet. Mirosław Rodak
Zespół do spraw finansowo - księgowych i administracyjnych
Główny księgowy
Bożena Więcierzewska
Starszy referent
Halina Kurzątkowska
Referent
Małgorzata Łastówka
InformatykMariusz Olędzki
Kierowca
Eugeniusz Siembida
Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej
Radca prawny
Kosma Bielecki