artykuł nr 1

ROZPORZĄDZENIE NR 26 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 6 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

artykuł nr 2

ROZPORZĄDZENIE NR 22 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 18 lipca 2023 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

artykuł nr 3

ROZPORZĄDZENIE NR 15 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 31.03.2022 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego