artykuł nr 1

Zakład Leczniczy dla Zwierząt, w Którym Można Dokonać Czipowania i Szczepienia Przeciwko Wściekliźnie Psów, Kotów i Fretek Przemieszczonych na Terytorium RP z Ukrainy w Związku z Działaniami Wojennymi:

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
lek. wet. D.Szklar, lek. wet. P. Szklar
ul.Jagiełły 3, 11-400 Kętrzyn