artykuł nr 1

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują:

  1. Mariusz Olędzki - nadzór techniczny i merytoryczny
    tel. 89 751 27 47  e-mail:  piw@ketrzyn.piw.gov.pl