artykuł nr 1

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kętrzynie, z siedzibą przy ul. Rynkowej 5, 11-400 Kętrzyn.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach umożliwienia nadzoru nad prowadzeniem działalności nadzorowanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis praw dot. obowiązku administratora dot. wydawania decyzji o prowadzeniu działalności nadzorowanej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny wynikający z nadzoru powiatowego lekarza weterynarii nad prowadzoną działalnością.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem,
 • przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawy o produktach pochodzenia  zwierzęcego, ustawy o paszach, ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt – jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych będzie uniemożliwienie wydania decyzji stwierdzającej/ odmawiającej stwierdzenia spełnienia wymagań weterynaryjnych.
 2. Podane prze Panią/Pana dane osobowe nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych :
  iod@dpexpert.eu, tel. 535 103 392