artykuł nr 1

OGŁOSZENIE o potrzebie dokonania wyznaczeń