artykuł nr 1

Dotyczy: Nieodpłatnego Przekazania Zbędnego Składnika Majątku Ruchomego z dnia 30.04.2024r.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kętrzynie z dnia 30.04.2024r.

artykuł nr 3

Dotyczy: Nieodpłatnego Przekazania Zbędnego Składnika Majątku Ruchomego z dnia 11.04.2024r.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kętrzynie z dnia 11.04.2024r.